shopup.com

Welcome to Win888 Co.,Ltd.

Win888  - The Home Renovated Company     We are Integrated Business of Renovation More than 15 Years Experience. Our Motto is     " Everything about Home Everything Win888 " Though The 5 Alphabets Worth Integrity New Innovation Sincerity Infinity. We ready service to Customer with Quality Renovation.    


 

เราเป็นผู้นำด้าน งานก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน ปรับปรุงบ้าน และ อาคาร ครบวงจร สามารถชมผลงานก่อสร้าง ต่อเติม

ประเภทต่างๆ เช่น ต่อเติมบ้าน ต่อเติมโรงจอดรถ ต่อเติมห้องครัว ต่อเติมห้องอเนกประสงค์ ต่อเติมออฟฟิศ

ต่อเติมระเบียง ต่อเติมห้องน้ำ และงานต่อเติมประเภทต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.win888.co.th

" ปรับปรุงเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น " WIN888-Renovation 4 Life

Decoration Article

ข้อที่ควรคำนึงถึงการปรับปรุงอาคาร งานต่อเติมบ้าน

1. ต้องการพื้นที่ใช้สอยอะไรจากส่วนที่ปรับปรุง (จำ เป็นแค่ไหนคุ้มค่าหรือไม่) เพราะการปรับปรุงหากไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกย่อมมีผลกระทบแน่นอน แต่เพียงผลดังกล่าวมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งพอคิดหลายๆ ด้าน อาจกลับมาที่เดิมก็เป็นได้ การต่อเติมบ้านหรืออาคารที่เป็นเรื่องเป็นราวผมแนะนำให้ปรึกษาสถาปนิกหรือวิศวกรโครงสร้าง จะช่วยชี้ปัญหาให้เห็นตั้งแต่ต้นเพื่อเตรียมตัวก่อนงานต่อเติมเริ่มต้น
2. ดูข้อจำกัดการปรับปรุงว่ามีที่ดินเพียงพอในกรณีขยายในแนวราบ
(หรือขยายในแนวดิ่งซ้อนชั้นดูโครงสร้างว่ารับน้ำหนักได้) ตรงนี้สำคัญเพราะเราต้องมีพื้นที่ในการก่อสร้าง รวมถึงการเว้นจากแนวเขตที่ดิน

  ต่อเติมอาคาร 3 ชั้นและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย 3 เมตร
  ต่อเติมอาคาร 2 ชั้นและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย 2 เมตร
  ต่อเติมอาคารชั้นเดียวและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย1-1.5เมตร
  กรณีสุดท้ายหากต้องการสร้างเต็มพื้นที่ อย่างน้อยสุดต้องเว้นระยะจากที่ดิน 50 เซนติเมตรและห้ามเจาะช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว
3. กฏหมาย(พรบ.) โดยเฉพาะระยะการเว้นจากแนวเขตที่ดิน และความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เนื่อง จากกฏหมายกำหนดให้อาคารที่ปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากที่ดินตามชนนิดอาคาร และความสูง(จำนวนชั้น) เพื่อเหตุผลด้านสุขลักษณะที่ดี สิ่งแวดล้อม การลุกรามไฟกรณ๊ไฟไหม้ รวมถึงปัญหาระหว่างก่อสร้างส่งผลต่อที่ดินข้างเคียง การ ต่อเติมอาคารจะต้องขออนุญาติปลูกส้รางต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นของคุณ (อบต. สำนักงานเขต เทศบาล กทม.)ต้องมีแบบแปลน( สำเนา 5 ชุด)ซึ่งแสดงแนวอาคารเดิมอ้างอิงในที่ดิน โฉนดที่ดิน ออกแบบโดยสถาปนิกหรือวิศวกรพร้อมลงนามแนบสำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ พร้อมข้อมูลของท่านเจ้าของบ้าน กรอกแบบฟอร์มขออนุญาติดัดแปลงปรับปรุง
4. มีงบประมาณแค่ไหน (ให้คำนึงถึงราคาที่เสียไปและสิ่งที่จะได้มาเปรียบเทียบกัน)
โดย การทำงานปรับปรุงถือว่ายุ่งยากกว่าการทำใหม่ โดยทั่วไปการคิดค่าใช้จ่ายอาจจะแพงขึ้นมาอีกนิด1.5 เท่า เพราะต้องทำการรื้อถอนของเดิมและรวมกับงานก่อสร้างของใหม่  
5. มองผลกระทบที่จะตามมาหลายๆด้านและความสอดคล้องทางด้านสถาปัตยกรรม ฯลฯ
  * รูปลักษณ์อาคารโดยรวมเปลี่ยนไปแบบใดเมื่องานต่อเติมแล้วเสร็จ 
  * แดด ลม แสงสว่าง ฝนสาด มุมมองที่เปลี่ยนไปของบ้านกับส่วนต่อเติมบ้าน 
  * โครงสร้างส่วนงานต่อเติมใหม่-โครงสร้างอาคารเก่าและผลกระทบจากการทุรดตัวที่ไม่เท่ากันของส่วนต่อเติม
  * งานระบบอาจไม่สมบูรณ์ เช่น น้ำ ไฟ ท่อระบายน้ำ ซึ่งส่วนงานระบบสารธณูปโภคควรแยกออกจากงานฐานรากส่วนต่อเติมบ้านหรืออาคารทั้งหมด
  * รอยรั่วและความไม่เรียบร้อยของงานก่อสร้างๆ ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง ต้องอาศัยเทคนิคงานต่อเติมโดยแยกโครงสร้างทั้งหมดทุกส่วน

บริการต่อเติมบ้าน ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคาร จัดสวน โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

บริการงานต่อเติมบ้าน ต่อเติมอาคาร งานปรับปรุงอาคาร งานจัดสวน งานบ่อปลาคราฟ์ โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม จนเป็นที่พึ่งพอใจสำหรับลูกค้า

Engine by shopup.com