shopup.com

ดูหน้า

Join team

 

       

 จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

 สามารถใช้โปรแกรมsketch up ได้และโปรแกรมออฟฟิศขั้นพื้นฐานได้

 มีประสบการณ์ด้านการทำแบบ อย่างน้อย 1 ปี

 มีประสบการณ์เกียวกับการทำแบบสวน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 

 

 

     
     

 จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศขั้นพื้นฐานได้

 มีบุคลิกดีชอบงานขายและงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

 มีประสบการณ์ด้านการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

   
       
       
       


04 ตุลาคม 2016

ผู้ชม 1113 ครั้ง

Engine by shopup.com